You have a complaint against an EU institution or body?

Решението на Европейската комисия да оттегли финансиране от ЕС по отношение на дружество, което твърди, че не носи договорна отговорност поради предполагаемо подправен подпис