You have a complaint against an EU institution or body?

Решение на Европейската агенция за ГНСС (GSA) да отхвърли кандидатура в конкурс за оформяне на лого