You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на кореспонденция по жалба за нарушение срещу Испания по отношение на данъчното облагане на доходите от отдадени под наем имоти на лица, които не са граждани на ЕС