You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за непредоставяне на отговор от страна на Делегация на ЕС на искане на заплащане на вреди на бивш служител