You have a complaint against an EU institution or body?

Отношението на Европейската комисия към жалба за нарушение (CHAP (2020) 00014) относно облагането на лица, които не пребивават във Франция, за данъчни цели.