You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия разгледа опасения относно състава на форума на високо равнище на съюза на капиталовите пазари и твърдения за конфликти на интереси на някои от неговите членове