You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската централна банка (ЕЦБ) е разгледала искане за публичен достъп до документи, свързани с решение на Конституционния съд на Германия относно програмата за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ПЗАПС) на ЕЦБ