You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за неоснователно изключване от процедура на Европейската комисия за възлагане на обществена поръчка за услуги за писмен превод.

Твърдение за неоснователно изключване от процедура на Европейската комисия за възлагане на обществена поръчка за услуги за писмен превод.