You have a complaint against an EU institution or body?

Европейската комисия и отказ за интегриране на жалбоподателя, който е лице с увреждания

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.