You have a complaint against an EU institution or body?

Основание за проверката е жалба, в която се твърди, че Европол не поддържа подходящ публичен регистър.

Европейският омбудсман предприе проверка на начина, по който Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) регистрира документи в контекста на задълженията си съгласно правилата на ЕС за публичния достъп до документи.