You have a complaint against an EU institution or body?

Европейският омбудсман предприе проверка на начина, по който Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) регистрира документи в контекста на задълженията си съгласно правилата на ЕС за публичния достъп до документи.