You have a complaint against an EU institution or body?

Отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи относно различни разходи на председателя на Комисията Юнкер (относно мисията на ЕК в Буенос Айрес)