You have a complaint against an EU institution or body?

Непредоставяне от страна на Европейската комисия на отговор на електронно писмо във връзка с жалби за нарушения относно признаването на професионалните квалификации в Румъния

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.