You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за непредоставяне от страна на Европейската комисия на отговор на кореспонденция във връзка с жалба относно предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки по отношение на строителни работи в гара Altona в Хамбург