You have a complaint against an EU institution or body?

Обработване от страна на Съвета на Европейския съюз на искане за достъп до документи във връзка с препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за действието на тръбопровода „Северен поток 2“