You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение, че Европейската комисия не е започнала процедура за временно оттегляне от Общата система за преференции на ЕС срещу Бангладеш