You have a complaint against an EU institution or body?

Оценка на професионалния опит на кандидат в рамките на процедура за подбор на персонал на ЕС, организирана от Европейската служба за подбор на персонал

Оценка на професионалния опит на кандидат в рамките на процедура за подбор на персонал на ЕС, организирана от Европейската служба за подбор на персонал.