You have a complaint against an EU institution or body?

Решение на Европейската комисия да прекрати разглеждането на жалба за установяване на нарушение срещу Италия, без да вземе предвид коментарите на жалбоподателя