You have a complaint against an EU institution or body?

Изключване на кандидат от страна на Европейската служба за подбор на персонал от процедура за подбор на длъжностни лица на ЕС в областта на комуникацията поради неизпълнение на критериите за допустимост