You have a complaint against an EU institution or body?

Meddelande till användare

Informationen på denna webbplats omfattas av särskilda bestämmelser för

Fel och misstag

Europeiska ombudsmannen har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om institutionen och dess verksamhet.

Vi strävar efter att hålla informationen så fullständig, korrekt och aktuell som möjligt. Europeiska ombudsmannen åtar sig att så snabbt som möjligt rätta till eventuella felaktigheter när dessa påtalas.

Europeiska ombudsmannen strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar på denna webbplats.

Europeiska ombudsmannen kan inte garantera att upplysningar på denna webbplats från externa källor är tillförlitliga och aktuella. Informationen på webbplatsen är ibland länkad till externa webbplatser som Europeiska ombudsmannen inte har kontroll över och inte kan ta ansvar för.