You have a complaint against an EU institution or body?

Obvestilo za uporabnike

Informacije na tej spletni strani so predmet naslednjih posebnih ureditev:

Napake in pomanjkljivosti

Evropski varuh človekovih pravic vzdržuje to spletno stran z namenom omogočiti javnosti boljši dostop do informacij o njegovem uradu in dejavnostih.

Njegov cilj je nuditi čim popolnejše, točnejše in posodobljene informacije. Evropski varuh človekovih pravic se bo odzval na vsa opozorila o napakah tako, da bo poskrbel, da se te napake nemudoma popravijo.

Evropski varuh človekovih pravic si bo prizadeval čim bolj zmanjšati motnje delovanja svoje spletne strani, povzročene zaradi tehničnih napak v sistemu.

Evropski varuh človekovih pravic ne more jamčiti, da so informacije iz zunanjih virov, ki so prikazane na tej spletni strani, zanesljive in posodobljene. Informacije na tej spletni strani so lahko povezane z zunanjimi spletnimi stranmi, nad katerimi Evropski varuh človekovih pravic nima nadzora in za katere ne more prevzeti nobene odgovornosti.