You have a complaint against an EU institution or body?

Informacja dla użytkowników

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają określonej polityce:

Błędy i opuszczenia

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich utrzymuje niniejszą stronę internetową w celu zwiększenia publicznego dostępu do informacji o jego instytucji i jej działaniach.

Naszym celem jest udostępnianie jak najpełniejszych, najdokładniejszych i najaktualniejszych informacji. W przypadku wskazania błędów Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe działania w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania zakłóceń spowodowanych wszelkimi błędami technicznymi na tej stronie internetowej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zagwarantować, że informacje z zewnętrznych źródeł zawarte na niniejszej stronie internetowej są wiarygodne lub aktualne. Informacje na tej stronie mogą zawierać linki do zewnętrznych stron, nad którymi służby Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie mają kontroli i za które Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie ponosi odpowiedzialności.