You have a complaint against an EU institution or body?

Bericht aan de gebruikers

De informatie op deze website is onderworpen aan een specifiek beleid:

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Ombudsman beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over de instelling en haar activiteiten te verbeteren.

Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien de Ombudsman opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal hij de nodige stappen ondernemen om deze zo snel mogelijk te verbeteren.

De Europese Ombudsman zal alle mogelijke stappen ondernemen om onderbrekingen door technische fouten op deze website zo veel mogelijk te voorkomen.

De Europese Ombudsman kan niet garanderen dat informatie uit externe bronnen op deze website betrouwbaar of actueel is. De informatie op deze site kan verbonden zijn met externe sites waarover de diensten van de Europese Ombudsman geen zeggenschap hebben en waarvoor de Europese Ombudsman geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.