You have a complaint against an EU institution or body?

Nota għall-utenti

It-tagħrif fuq dan is-sit elettroniku huwa soġġett għall-politika speċifika:

Żbalji u ommissjonijiet

L-Ombudsman Ewropew iżomm dan is-sit elettroniku sabiex itejjeb l-aċċess pubbliku għat-tagħrif dwar l-istituzzjoni u l-attivitajiet tagħha.

L-għan tagħna hu li nżommu dan it-tagħrif komplut, preċiż u aġġornat kemm jista' jkun. Jekk l-Ombudsman Ewropew jiġi infurmat b'xi żbalji, huwa jagħmel dak kollu li jista' sabiex isiru korrezzjonijiet mingħajr dewmien.

L-Ombudsman Ewropew jagħmel ħiltu kollha biex inaqqas id-disturbi kkawżati minn żbalji tekniċi li jseħħu f'dan is-sit elettroniku.

L-Ombudsman Ewropew ma jistax jiggarantixxi li t-tagħrif minn sorsi esterni f'dan is-sit elettroniku huwa affidabbli jew aġġornat. It-tagħrif fuq dan is-sit jista' jikkollega ma' siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Ombudsman Ewropew ma għandhom l-ebda kontroll u li għalihom l-Ombudsman Ewropew ma jista' jaċċetta l-ebda responsabbilità.