You have a complaint against an EU institution or body?

Paziņojums lietotājiem

Informācijai šajā tīmekļa vietnē piemēro konkrētu politiku:

Kļūdas un iztrūkumi

Eiropas Ombuds uztur šo tīmekļa vietni, lai veicinātu publisku piekļuvi informācijai par šo iestādi un tās darbību.

Mūsu mērķis ir sniegt iespējami pilnīgāku, precīzāku un atjauninātu informāciju. Ja Eiropas Ombuds saņems informāciju par kļūdām, tas veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai savlaicīgi izdarītu nepieciešamos labojumus.

Eiropas Ombuds veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu traucējumus, ko šajā tīmekļa vietnē rada tehniskas kļūmes.

Eiropas Ombuds nevar garantēt, ka šajā tīmekļa vietnē esošā informācija no ārējiem avotiem ir uzticama un atjaunināta. Šajā tīmekļa vietnē esošā informācija var ietvert saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, pār kurām Eiropas Ombuda dienestiem nav kontroles un par kurām Eiropas Ombuds nevar uzņemties atbildību.