You have a complaint against an EU institution or body?

Pranešimas naudotojams

Šioje tinklavietėje pateikiamai informacijai taikomos:

Klaidos ir praleidimai

Europos ombudsmenas nuolatos atnaujina šią tinklavietę, atverdamas visuomenei platesnes galimybes susipažinti su jo institucija ir veikla.

Jis siekia, kad jo tinklalapyje informacija būtų savalaikė, tiksli ir kiek įmanoma atnaujinta. Jei pastebėjote klaidų, maloniai prašome pranešti apie jas Europos ombudsmenui, kuris nedelsdamas jas ištaisys.

Europos ombudsmenas taip pat imsis visų būtinų priemonių sumažinti iki minimumo šio tinklalapio techinių klaidų sukeltą žalą.

Europos ombudsmenas negali garantuoti, kad šioje tinklavietėje skelbiama išorinių šaltinių informacija yra patikima ar atnaujinta. Ši informacija gali būti susieta su išorinėmis svetainėmis, kurių Europos ombudsmeno institucija nekontroliuoja ir dėl kurių neprisiima jokios atsakomybės.