You have a complaint against an EU institution or body?

Fógra do úsáideoirí

Tá an t-eolas ar an suíomh gréasáin seo faoi réir bheartas sonrach:

Earráidí agus easnaimh

Tá an suíomh gréasáin seo á chur ar fáil ag an Ombudsman Eorpach chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann leis an institiúid agus a gníomhachtaí.

Is é ár gcuspóir ná an fhaisnéis sin a choimeád chomh cuimsitheach, cruinn agus suas chun dáta agus is féidir. Má tharraingítear aird ar earráidí, déanfaidh an tOmbudsman gach beart cuí chun aon cheartú riachtanach a dhéanamh gan mhoill.

Tógfaidh an tOmbudsman Eorpach gach céim chun pé cur isteach a bhaineann le hearráidí teicniúla ar an suíomh gréasáin seo a íosmhéadú.

Ní féidir leis an Ombudsman Eorpach a ráthú go bhfuil faisnéis ar an suíomh gréasáin a tháinig ó fhoinsí eachtracha iontaofa nó cothram le dáta. Tá seans ann go nascfaidh an fhaisnéis ar an suíomh seo le suímh eachtracha nach bhfuil smacht ag seirbhísi an Ombudsman Eorpaigh orthu agus nach féidir leis an Ombudsman freagracht a ghlacadh astu.