You have a complaint against an EU institution or body?

Huomautus käyttäjille

Tällä sivustolla oleva tiedon osalta on otettava huomioon sitä koskevat erityisseikat:

Virheet ja puutteet

European oikeusasiamies ylläpitää tätä verkkosivustoa edistääkseen suuren yleisön mahdollisuutta saada tietoa virastosta ja sen toiminnasta.

Tavoitteenamme on pitää tarjolla olevat tiedot mahdollisimman kattavina, täsmällisinä ja ajantasaisina. Jos Euroopan oikeusasiamiehelle ilmoitetaan virheellisyyksistä, oikeusasiamies ryhtyy viipymättä kaikkiin mahdollisiin toimiin tarvittavien korjausten tekemiseksi.

Euroopan oikeusasiamies tekee kaikkensa minimoidakseen verkkosivuston teknisistä vioista johtuvat häiriöt.

Euroopan oikeusasiamies ei voi taata tällä sivustolla olevan ulkopuolisen aineiston luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Tällä sivustolla oleva aineisto saattaa olla linkitetty ulkopuolisille sivustoille, jotka eivät ole Euroopan oikeusasiamiehen viraston valvonnassa ja joista Euroopan oikesasiamies ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta.