You have a complaint against an EU institution or body?

Teadmiseks kasutajale

Sellel leheküljel leiduva teabe kohta kehtivad

Vead ja puudused

Euroopa ombudsman hoiab käesolevat veebilehte käigus, et parandada avalikkuse juurdepääsu teabele institutsioonide ja nende tegevuste kohta.

Meie eesmärk on pakkuda võimalikult täielikku, täpset ja kaasajastatud teavet. Vigade ilmnemisel teeb Euroopa ombudsman viivitamatult võimalikud parandused.

Euroopa ombudsman võtab võimalikud meetmed käesoleval veebilehel tekkinud tehniliste häirete vähendamiseks.

Euroopa ombudsman ei vastuta käesoleval veebilehel oleva organisatsioonivälise teabe usaldusväärsuse ja kaasajastatuse eest. Käesoleval veebilehel olev teave võib sisaldada viiteid organisatsioonivälistele veebilehtedele, mida Euroopa ombudsman ei halda ja mille eest ta ei vastuta.