You have a complaint against an EU institution or body?

Meddelelse til brugere

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en særlig politik for:

Fejl og mangler

Den Europæiske Ombudsmand har med dette websted til hensigt at lette offentlighedens adgang til information om selve institutionen og dens aktiviteter.

Det tilstræbes, at oplysningerne er så fuldstændige, korrekte og ajourførte som muligt. Eventuelle fejl, som vi gøres opmærksom på, vil blive rettet så hurtigt som muligt.

Der gøres alt for så vidt muligt at undgå driftsforstyrrelser som følge af tekniske problemer på webstedet.

Den Europæiske Ombudsmand kan ikke garantere, at oplysninger fra eksterne kilder på dette websted er korrekte eller ajourførte. Oplysningerne på dette websted henviser undertiden til eksterne websteder, som Den Europæiske Ombudsmand ikke har nogen kontrol over og ikke kan påtage sig ansvaret for.