You have a complaint against an EU institution or body?

Oznámení uživatelům

Informace uvedené na těchto webových stránkách podléhají zvláštnímu režimu v oblasti:

Chyby a opomenutí

Cílem webové stránky evropského veřejného ochvánce práv je zajistit veřejnosti přístup k informacím o této instituci, jakož i o její činnosti.

Našim cílem je poskytovat co nejúplnější, nejpřesnější a nejaktuálnější informace. Jakmile bude evropský veřejný ochránce práv upozorněn na případné chyby, udělá všechno proto, aby došlo k nutným opravám.

Evropský veřejný ochránce práv podnikne veškeré možné kroky, aby minimizoval nepříjemnosti způsobené technickými chybami vyskytující se na této stránce.

Evropský veřejný ochránce práv nemůže zaručit spolehlivost nebo aktuálnost informací pocházejících z externích zdrojů, na něž se zde odkazuje. Informace uvedené na této stránce někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, nad nimiž evropský veřejný ochránce práv nemá žádnou kontrolu a za něž odmítá veškerou odpovědnost.