You have a complaint against an EU institution or body?

Råd, klagomål och undersökningar 2020

Råd, klagomål och undersökningar 2020
20 302 personer fick hjälp
16 892 råd gavs via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats
2 148 nya klagomål hanterades
1 262 förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter
370 undersökningar inleddes
365 undersökningar inleddes till följd av klagomål
5 undersökningar inleddes på eget initiativ
394 undersökningar avslutades
392 undersökningar till följd av klagomål avslutades
2 undersökningar på eget initiativ avslutades