You have a complaint against an EU institution or body?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2019 (i genomsnitt mindre än 7 månader)


Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2019 (i genomsnitt mindre än 7 månader)

243

43,4 %

Ärendena avslutades inom
3 månader

208

37,1 %

Ärendena avslutades inom
3–12 månader

52

9,3 %

Ärendena avslutades inom
12–18 månader

57

10,2 %

Ärendena avslutades efter
mer än 18 månader[1]

 

[1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen.