You have a complaint against an EU institution or body?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2019

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2019

862

Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan

39,2 %

883

Svar skickades till klaganden om att ingen ytterligare rådgivning kunde ges

40,1 %

456

Undersökningar inleddes

20,7 %