You have a complaint against an EU institution or body?

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2019

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2019

Insyn och ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

151

26,9 %

Servicekultur (t.ex. medborgarvänlighet, språk och tidsfrister)

123

22,0 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

111

19,8 %

Respekt för processuella rättigheter (t.ex. rätt att höras)

74

13,2 %

God förvaltning i personalfrågor

73

13,0 %

Rekrytering

69

12,3 %

Respekt för grundläggande rättigheter

47

8,4 %

Sund ekonomisk förvaltning (t.ex. i fråga om upphandlingar, bidrag och kontrakt inom EU)

36

6,4 %

Etik

15

2,7 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

12

2,1 %

Övrigt

18

3,2 %

Anm: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.