You have a complaint against an EU institution or body?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2019 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2019 gällde följande institutioner

 

Klagomålsbaserade undersökningar

Europeiska kommissionen

274

59,7 %

Europeiska rekryteringsbyrån

44

9,6 %

Europaparlamentet

21

4,6 %

Europeiska utrikestjänsten

17

3,7 %

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

9

2,0 %

Europeiska investeringsbanken

7

1,5 %

EU:s byråer

33

7,2 %

Övriga

54

11,8 %

Anm: Undersökningen på eget initiativ OI/1/2019/MIG har genomförts mot två institutioner. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.