You have a complaint against an EU institution or body?

Strategiskt arbete 2019

Strategiskt arbete 2019

Strategiska undersökningar

· Insyn i Eurogruppens förberedande organ

· Svängdörrssituationer vid kommissionen

· Behandling av personer med funktionsnedsättning inom ramen för det gemensamma sjukförsäkringssystemet

· Europeiska läkemedelsmyndigheten och verksamhet före inlämningen av ansökningar för godkännande av läkemedel

Strategiska initiativ (förfrågningar för klargörande, ej formella undersökningar)

· Effektiva klagomålsmekanismer i EU:s medlemsstater för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

· Insyn i brexitförhandlingarna

· Öppenhet i fråga om lobbyverksamhet och EU:s öppenhetsregister

· EU:s riskbedömningsförfarande för livsmedel – öppenhet och hållbarhet

· Insyn i rådets ordförandes möten med intresseorganisationer

· Förbättring av medborgarinitiativet

· Svängdörrssituationer inom EU:s institutioner, organ och byråer

· Integration av barn med funktionsnedsättning vid Europaskolorna

· Rätt till ledighet för EU-personal som blir föräldrar genom surrogatmoderskap