You have a complaint against an EU institution or body?

Råd, klagomål och undersökningar 2019

 

Råd, klagomål och undersökningar 2019

19 619

personer fick hjälp

16 045

råd gavs via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats

2 201

nya klagomål hanterades

1 373

förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter

458

undersökningar inleddes

456

undersökningar inleddes till följd av klagomål

2

undersökningar inleddes på eget initiativ

560

undersökningar avslutades

552

undersökningar till följd av klagomål avslutades

8

undersökningar på eget initiativ avslutades