You have a complaint against an EU institution or body?

Klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2019 och klagomål som överfördes

Klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2019 och klagomål som överfördes (862 totalt sett)

SOLVIT

18

2 %

Nationella förvaltningar och andra organisationer

384

45 %

Europeiska kommissionen

55

6 %

En medlem i Europeiska ombudsmannanätverket

374

43 %

En nationell eller regional ombudsman eller ett liknande organ

321

37 %

Europaparlamentets utskott för framställningar

53

6 %

Övriga EU-institutioner, EU-organ eller EU-byråer

31

4 %