You have a complaint against an EU institution or body?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017
Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning helt eller delvis uppnådd 166 45,7 %
Inga administrativa missförhållanden påträffade 164 45,2 %
Inga ytterligare undersökningar motiverade 27 7,4 %
Påträffat administrativt missförhållande 24 6,6 %
Övrigt 11 3,0 %
Anm.: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.