You have a complaint against an EU institution or body?

Utveckling av antalet undersökningar som genomförts av Europeiska ombudsmannen

Utveckling av antalet undersökningar som genomförts av Europeiska ombudsmannen
År Inledda undersökningar Avslutade undersökningar
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
Anm.: Ökningen av undersökningar under 2017 beror både på högre nummer av klagomål och på de nya genomförandebestämmelserna.