You have a complaint against an EU institution or body?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

256

Europeiska kommissionen

57,3 %

34

Europeiska rekryteringsbyrån

7,6 %

22

Europaparlamentet

4,9 %

17

Europeiska utrikestjänsten

3,8 %

16

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

3,6 %

35

EU:s byråer

7,8 %

67

Övrigt

15,0 %