You have a complaint against an EU institution or body?

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017
Land Antal klagomål Antal inledda undersökningar
Spanien 410 40
Tyskland 234 55
Polen 144 5
Belgien 134 73
Frankrike 124 29
Italien 123 41
Förenade kungariket 122 19
Bulgarien 82 11
Portugal 78 8
Rumänien 78 14
Irland 60 19
Nederländerna 58 21
Grekland 49 14
Österrike 41 9
Finland 41 9
Tjeckien 33 7
Ungern 33 10
Kroatien 29 3
Slovenien 28 1
Luxemburg 24 11
Sverige 22 4
Slovakien 17 1
Cypern 15 1
Litauen 15 2
Malta 11 2
Danmark 10 1
Lettland 10 2
Estland 8 2
Övriga länder 161 18
Okända 22 1