You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen och du - Hur det fungerar

VEM kan vända sig till Europeiska ombudsmannen?

Medborgare, icke-statliga organisationer, föreningar, företag, universitet, journalister...
 • Med klagomål som rör EU:s institutioner, kontor och byråer
 • Den som redan försökt lösa problemet med det berörda EU-organet
 • När frågan inte är äldre än två år
 • När det inte pågår någon annan rättslig åtgärd

Ombudsmannen kan hjälpa till MED

 • Orättvis behandling från EU-organ
 • Problem med EU:s upphandlingar/kontrakt
 • Sena betalningar från EU-medel
 • Nekad tillgång till handlingar
 • Förseningar vid kontakter med EU-organ
 • Hemlig eller lagstridig lobbying

VAD kan ombudsmannen göra?

 • Följa upp ditt klagomål med EU-organet
 • Hjälpa till att hitta en rättvis lösning på ditt problem
 • Utfärda rekommendationer till EU-organen
 • Granska EU-handlingar

HUR kontaktar man ombudsmannen?

 • Du kan kontakta ombudsmannen på de 24 officiella EU-språken
 • Fyll i det enkla klagomålsformuläret online.