You have a complaint against an EU institution or body?

Klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2020 och klagomål som överfördes

Klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2020 och klagomål som överfördes (849 totalt sett)
Nationella förvaltningar och andra organisationer 322 38 %
En medlem i Europeiska ombudsmannanätverket 395 46 %
En nationell eller regional ombudsman eller ett liknande organ 359 42 %
Europaparlamentets utskott för framställningar 36 4 %
Europeiska kommissionen 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Övriga EU-institutioner, EU-organ eller EU-byråer 23 3%