You have a complaint against an EU institution or body?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2020

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2020

Inga administrativa missförhållanden påträffade

187

47,5 %

Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning helt eller delvis uppnådd

174

44,2 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

31

7,9 %

Påträffat administrativt missförhållande, rekommendation helt eller delvis överenskommen

6

1,5 %

Övrigt

4

1 %

Anm: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.