You have a complaint against an EU institution or body?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2020

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2020

849

Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan

39,5 %

934

Svar skickades till klaganden om att ingen ytterligare rådgivning kunde ges

43,5 %

365

Undersökningar inleddes

17 %