You have a complaint against an EU institution or body?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2020 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2020 gällde följande institutioner
Klagomålsbaserade undersökningar    
210 Europeiska kommissionen 56,8 %
30 Europeiska rekryteringsbyrån 8,1 %
14 Europeiska utrikestjänsten 3,8 %
12 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 3,2 %
11 Europaparlamentet 3 %
9 Europeiska centralbanken 2,4 %
9 Europeiska investeringsbanken 2,4 %
34 EU:s byråer 9,2 %
41 Övriga 11,1 %