You have a complaint against an EU institution or body?

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2020

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2020
Land Antal registrerade klagomål Antal inledda undersökningar
Spanien 379 21
Tyskland 228 54
Belgien 162 78
Polen 158 8
Förenade kungariket 122 32
Frankrike 105 24
Portugal 80 5
Italien 78 19
Rumänien 64 6
Grekland 57 18
Nederländerna 55 15
Irland 55 14
Sverige 50 4
Ungern 48 3
Österrike 40 11
Finland 34 5
Kroatien 32 3
Bulgarien 32 2
Tjeckien 29 5
Danmark 25 7
Slovakien 23 1
Cypern 21 1
Luxemburg 21 10
Slovenien 13 3
Malta 10 2
Lettland 7 2
Litauen 6 3
Estland 3 1
Övriga länder 156 8
Okänt 14 0
Totalt 2 107 365