You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019
Brez ugotovljenih nepravilnosti 316 56,4 %
Zadeve, ki jih rešila institucija sama, dosežene rešitve ali delne rešitve 187 33,0 %
Nadaljnja preiskava ni upravičena 30 5,4 %
Ugotovljene nepravilnosti, dogovor ali delni dogovor o priporočilih 29 5,0 %
Drugo 5 0,9 %
Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več razlogov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.